2021 SÜREKLİ İŞÇİ SINAVINI ASİL OLARAK KAZANANLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER

30.11.2021

Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav kurullarınca gerçekleştirilen sürekli işçi alımı sözlü sınav sonuçları, “basvuru.gsb.gov.tr” adresinde ilan edilmişti.

Bu çerçevede; bahse konu Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi) göreve başlamaya hak kazanan (asıl olarak listede yer alan) adaylara, ekteki formu doldurularak belirtilen belgeler eksiksiz bir şekilde 13.12.2021 tarihi mesai bitiminde İl Müdürlüğümüze şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak, fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye imkânları bulunmayanlar (mücbir sebeplerine ilişkin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Dilekçe / Formu için tıklaynız