Kulüp İşlemleri

 

****ÖNEMLİ DUYURU****

  26 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu" Geçici 1. Maddesi gereğince ;

kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yeni mevzuata uygunluğunu sağlamayan kulüplerin tescilleri iptal edilecektir.

İlimizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin ivedi olarak tüzük değişiklikleri için İl Müdürlüğümüze başvurmaları gerektiği ilanen duyurulur.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ
 1. Spor Kulübü Kuruluş Başvuru Dilekçesi
 2. Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
 3. Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
 4. Kurucu Yönetici Üye Bilgileri
 5. Organlarda Görev Alacaklar İçin Taahhütname
 6. Spor Kulübü Üye Değişiklik Bildirimi
 7. 7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama

        Spor Kulübü ve Yeni Kulüp Kurma İşlemleri Şablonu

  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇECEKLER

 1. Dilekçe (Dönüşüm)
 2. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
 3. Tüzük Değişikliği
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu Üye bilgileri
 5. Organlarda Görev Alacaklar İçin Taahhütname
 6. Spor Kulübü Derneği Statüsünden Spor Kulübü Statüsüne Geçecekler Şablonu

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASKERİ SPOR KULÜBÜ TESCİL BAŞVURU DİLEKÇESİ
 1. Askeri Spor Kulübü Tescil Başvuru Dilekçesi

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ
 1. Organlarda Görev Alacaklar İçin Taahhütname
 2. Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi
 3. Spor Anonim Şirketi Kurma İşlemleri Şablon
 4. Spor Kulüpleri Kuruluş Dilekçesi
 5. Yönetici ve Üye Bilgileri

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE BASTIRILACAK BELGELER
 1. Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER

 1. Ayni Bağış Alındı Belgesi
 2. Ayni Yardım Teslim Belgesi
 3. Borç Alacak Defteri
 4.  Gider Makbuzu
 5. Kulüp Gelirleri Alındı Belgesi
 6. Spor Kulübü Tarafından Bastırılacak Belgeler Şablon

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRANŞ İLAVESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 1. Antrenör hizmet sözleşmesi örneği
 2. Branş ilave dilekçe
 3. Branş İlavesi İçin İstenilen Belgeler Şablonu
 4. Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahütnamesi

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
 1. Yetki Belgesi Yardım
 2. Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formu
 3. Nakdi yardım Taahütname
 4. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım İşlemleri Şablon
 5. Vergi Borcu Yoktur Yazısı(Vergi Dairesi ya da e Devlet üzerinden)

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

 1. Spor Kulüpleri Mevzuatı Şablon
-------------------------------------------------------------------------------------------------