DERNEKTEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇMEK İSTEYEN SPOR KULÜPLERİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1- LOGO DİLEKÇESİ

2- BAŞVURU DİLEKÇESİ

3- TÜZÜK

4- GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİM FORMU

5- TAAHHÜTNAME 

6 - DİVAN TUTANAĞI

7 - KARAR DEFTERİ ( Karar defterinin fotokopisi )

8 - UAVT ADRES KODU (Nüfus Müdürlüğü Sayfasından Temin Edilecek )

NOT : Tüzük ve Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu 2 Adet Olacaktır.  

Logolar mardin.sporkulupleri@gsb.gov.tr  mail adresine gönderilecektir.

Son başvuru tarihi  :  26 Ekim 2023 

Tüzüğün her sayfası Yönetim Kurulu asil üyeler tarafından imzalanacak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOR KULÜBÜ ( YENİ KULÜP ) KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLARI 

1- LOGO DİLEKÇESİ

2- BAŞVURU DİLEKÇESİ

3- KURULUŞ BİLDİRİMİ

4- TÜZÜK

5- TAAHHÜTNAME 

6 - UAVT ADRES KODU (Nüfus Müdürlüğü Sayfasından Temin Edilecek )

NOT : Tüzük ve Kuruluş Bildirim Formu 2 Adet Olacaktır. 

Logolar mardin.sporkulupleri@gsb.gov.tr  mail adresine gönderilecektir.  

Tüzüğün her sayfası imzalanacak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRANŞ İLAVESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ

2-ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ

3-ANTRENÖRLÜK BELGESİ FOTOKOPİSİ

4-TESİS BİLGİSİ VEYA KİRA SÖZLEŞMESİ

5-BAŞVURU DİLEKÇESİ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------