JUDO 2.KADEME ANTRENÖR KURSU

12.11.2018

JUDO 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNUN YETERLİ BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA 22 KASIM – 08 ARALIK 2018 TARİHLERİ ARASINDA DENİZLİ’DE YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.

Antrenör Kursunun Başvuruları E-Devlet internet sitesinden yapılacak olup; kursiyer adaylarının istenen evrakları E-Devlet sisteminden eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.  E-Devlet üzerinden başvuru yapmayan kursiyerlerimiz kesinlikle kursa alınmayacaktır.

Antrenör Kursuna başvuru yapabilmeniz için E-Devlet şifreniz olması gerekmektedir.  E-Devlet şifreniz yok ise Nüfus Cüzdanınız ile PTT şubelerinden alabilirsiniz. 
E-Devlet üzerinden antrenör kursu başvurusu nasıl yapılır? TIKLAYINIZ...
E-Devlet üzerinden antrenör kursu başvurusu nasıl yapılır www.judo.gov.tr isimli web sayfamızda kurs haberinde mevcuttur.

E-Devlet üzerinden Son Başvuru tarihi 12 Kasım 2018 tarihi olup; bu tarihten sonra başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

Antrenör Yetiştirme Kurslarına katılacak kursiyerlerimiz E-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra, evraklarını eksiksiz olarak Federasyonumuz Kocatepe Mahallesi Meşrutiyet Caddesi Sunget Apt. No: 22 / 11-12 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresine en geç 14 Kasım 2018 tarihine kadar KARGO ile göndermeleri gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT : Adliyeden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar, mahkeme kararlarını Federasyon faksına (0312 311 62 08) fakslamaları ve kursa katılmalarında bir sakınca olmadığının onayı alındıktan sonra kursa başvuru yapmaları ve Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.
 

KURS ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ 

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu Ücreti: 500.00 TL. 

E-Devlet üzerinden ön kayıt yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak sizin mail adresinize referans numarası gönderecek olup; o referans numarası ile Para yatırma işlemi Garanti Bankası şubelerinden yapılacaktır. 

Banka Personeline “Spor Federasyonları Ödemesi” olduğunu belirterek, sadece Referans numarasıyla (Federasyon Şube Kodu:710 Hesap Numarası: 6299166) kurs ödemesi yapılacaktır. (Federasyon IBAN Numarası kesinlikle belirtilmeyecektir.)

“Kurs Ücreti Ödemesi yapılırken, banka personeline aşağıda belirtilen sıralamayla yapılması gerektiğinin belirtilmesi gerekmektedir”
1.Ödemeler

2.Fatura Ödeme

3.Abone No ile ödeme

4.Sigorta ve Özel Firma ödemeleri seçilir.

5.Kurum seçeneğinden Spor Federasyonları Ödemeler seçilir

6.İlgili referans no girişi yapılır.

Bu sıralamaya göre yapılmayan ödemeniz geçerli olmayacaktır.

2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklarda Aranılan Şartlar 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)

b) Görevini yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak, 

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) 18 yaşını tamamlamış olmak

d) En az siyah kuşak 1. Dan belgesine sahip olmak, 

e 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.


Not: Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; judo branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, siyah kemerde üst dan’a sahip olmak ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında milli sporcu belgesine sahip kişilerde birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz. 
 

Başvuruları Kabul Edilen Kursiyerlerin Kargo ile Federasyona Göndermeleri Gereken Belgeler

a) Başvuru dilekçesi,  (Dilekçe İçin TIKLAYINIZ)

b) Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği ( QR Kodlu e-devlet üzerinden )

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Gençlik Hizmetleri veya Spor İl Müdürlükleri veya Noter tarafından tasdik edilecektir. / Üniversite mezunları ve açıköğretim lisesi mezunları e-devlet üzerinden alacaktır.)

ç) Son 6 ay içinde ay içinde çekilmiş 2 (iki) adet Biometrik vesikalık fotoğraf, 

d) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (6 ay içerisinde Adliyeden ıslak imzalı belge veya e-Devlet’ten alınmış belge)

e) Sağlık raporu (Devlet hastaneleri veya aile hekimliğinden alınabilir, ayrıca “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresi ile alınması gerekmektedir.)

f) Son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.)

g) Judo Federasyonu tarafından 2018 yılı için belirlenen 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu bedeli olan 500,00 TL.’yi Federasyonun ilgili hesabına yatırmak (E devlet üzerinden referans numarası alınarak ilgili bankaya yatırılan kurs ücreti dekontu) 

ğ) En az Siyah Kuşak 1. Dan Belgesinin Fotokopisi

h) 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesinin Aslı

ı) 1. Kademede en az bir seminer gördüğüne dair belgenin onaylı sureti

i) 1. Kademede en az bir yıl çalışmış olduğuna dair belge (Kulüp veya resmi kurumlardan)

j) Muafiyet Belgesi ( Varsa Teorik derslerden muaf olduğuna dair belge)

k) Milli sporcular için milli sporcu belgesinin onaylı sureti, 

 

Not: 1.Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursundan muaf tutularak 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna girebilmek için;

Türkiye Judo Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatının 26. Maddesinin c) bendine göre;

 MADDE 26-(1) Judo spor dalında;

c) Büyükler Dünya Şampiyonası, Ordulararası Dünya Şampiyonası, Büyükler Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları, Büyükler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular, birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna, katılırlar.

 Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Talimatın 9 uncu maddesinde yer alan seminere katılma ve çalışma süresi şartları aranmaz.

Yukarıda belirtilen şarttan faydalanacak kursiyerlerin, bahse konu müsabakalarda ilk üç dereceye girdiklerini gösteren milli sporcu belgeleri veya Federasyondan alacakları İlgili makama yazısı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

ANTRENÖR KURSLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR.

1-Katılımcıların kurs ve sınavlarda beyaz judogi giymeleri gerekmektedir.

2 -Kurs ve sınavlarda tori ve ukelerin judogileri nizami ölçülerde olmalıdır.

3- Sınavlarda ukelik yapanlar kursa katılan kursiyerler arasından seçilecektir.

4- Sınavlar derslerin özelliğine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı hem de sözlü yapılır.

5 -Sınavlarda 100 lük puan sistemi uygulanır. Başarılı olabilmek için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından  en az 60 puan ve üstü alınmalıdır.

6- Kursa en fazla bir tam gün veya iki yarım günden fazla katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

7- Temel eğitim ve özel eğitim derslerinden muafiyet judo federasyonunun  antrenör eğitim talimatında yer alan   24 ve 25 inci maddelerine göre yapılır.

8- Uluslararası Müsabakalarda dereceye giren sporcular ve görev alan antrenörlerin 1. Kademe antrenör yetiştirme kurslarından muafiyeti ile ilgili düzenleme Judo Federasyonu antrenör eğitim talimatında yer alan 26. Maddenin © bendine göre yapılır.

9-Sınav sonuçları federasyon tarafından ilan edilecektir.